söndag 4 maj 2008

Att få en anpassad stol är en fråga om vart i Västra Götalandsregionen du bor

En kompis till mig har en dotter som är så spastisk så att hon behöver specialanpassad stol för att kunna sitta bra när hon jobbar på sin dagliga verksamhet. Arbetsteraputen på vuxenhab centrum vägrar vägrar skriva ut den medan kompisar från andra delar av Göteborg har fått samma stol.
Varför behandlas man inte lika och varför får man inte de hjälpmedel man behöver för att man behöver? Kanske för att man är kvinna och inte kan tala för sig?

Håkan Högberg

Inga kommentarer: