lördag 17 maj 2008

Feg byggnadsnämnd i Göteborg

I Västra Götalandsregionen har man antagit en tillgänglighetspollicy som verkligen börjar ta skruv nu.

I Göteborg vågar man inte använda de möjligheter när det gäller att kräva Att plan och bygglagen följs Nybyggnation lämnas utan inspektion, Trots anmälningar från handikapprörelsen. Trotts anmälningar från handikapprårelsen. Man skyller på att man inte har resurser. Detta trots att man kan ta ut avgift för inspektion. Man har ett antal möjligheter att vidta åtgärder men är helt enkelt för fega och sitter i knät på olika byggherrar,

Fegheten ligger främst hos förvaltningen men också politikerna sviker kommuninvånare med rörelsehinder och orienteringssvårigheter vi har utan tvekan ettett sekunda värde för stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden

Inga kommentarer: