fredag 5 november 2010

Christina Amundberg på LaSSe brukarstödscenter

Christina Amundberg en av Sveriges ledande aktoriteter kring rättstillämpning när det gäller rättstillämpning besökte LaSSe Brukarstödscenter i slutet av november, för att berätta om om nyheter inom SOL och LSS. När det gäller LaSS, menade Christina att det bara finns två områden som förändrats för att spara in på assistansen för statsmakterna. Det ena är att man striktat upp bedömningen kring begreppet hjälp att äta där bara hjälpen att föra mat till munnen kommer att räknas som personliga behov.

Hon menade också att de som inte får stöd genom LaSS inte skall förtvivla eftersom man också har möjlighet att söka om personlig assistans genom LSS. I LSS finns inte den så kallade 20 regeln som finns i LaSS när det gäller personliga behov inte finns i LSS så bedömer försäkringskassan inte att de personliga behoven uppgår till 20 timmar i veckan ska komunen gå in eftersom 20 timmars regeln inte finns i LSS. Om man studerar ställningstaganden i domstolarna kan man säga att praxis ligger på ungefär ett personligt behov mellan 7 till 10 timmar. Däremot så skall kommunen också ta hänsyn till övriga assistansbehov man har så beslutet kan ju bli att ligga på tex. 60 timmar i veckan. Att kommunen bara behöver ge assistans upp till 20 timmar är en myt menar Christina.


Hon gick sedan över till att diskutera socialtjänstlagen där hon slog fast att en anhörig har skyldighet att gå in och ta sin partners del av vanligt hushållsarbete medan den personliga omvårdnaden aldrig skall tvingas på den enskilde. Enligt SOL har man som sökande rätt att kräva en skälig levnadsnivå. Praxis säger att detta innebär ungefär samma levnadsnivå som en låginkomsttagare. Men som Christina säger är att promenera inte kostar några pengar. Hon menar också att man också måste ta hänsyn till biståndstagarens ålder och varaktigheten i behovet.


Att höra Christina som är en tjänsteman med fötterna långt nere i den kommunala myllan är befriande. Hennes civilkurage är befriande. Hon följer lagen i sina bedömningar inte bara lagens bokstav utan också lagens intentioner och den lagtolkning som domstolarna gör. Detta kan naturligtvis leda till att jag som enskild sökande kan få nej på min ansökan men också att man kan få ja. Det finns ett oskick hos en del tjänstemän att medvetet fatta oriktiga beslut och hoppas på att den enskilde inte överklagar. Detta gör man inte om man har Christina som stöd i sitt beslutsfattande som tjänsteman Vi behöver fler som Christina-

Ett stort tack till LaSSe brukarstödscenter för att de ordnat en så intressant kväll.

Inga kommentarer: