torsdag 2 september 2010

Handikappad eller neger en kulturell fråga

Vilhelm Ekensten en av de bästa idéologerna i funkisvärlden här i Sverige skrev ett svar på ett inlägg från Jonas Franksson om varför begreppet handikappad inte är PK. Han drog exemplet att ordet neger inte används i dag.Jonas menar i sitt inlägg att begreppet handikappad skulle kunna användas som en kulturell beteckning för de människor som har erfarenhet av att leva med en funktionsnedsättning. Jag tycker för visso inte om begreppet handikappad som ett begrepp som skulle kunna användas som ett kulturbegrepp. För mig är begreppet för brett. Jag har alltid anslutit mig till begreppet handikapp som Peter Pol beskriver det och just relativiteten i begreppet gör att jag inte kan ansluta mig till att ha det som det kulturella begreppet. Just för att beskriva den speciella kulturella erfarenhet det är att leva med ett rörelsehinder och betraktas som en svag grupp som med en slags förment naturlighet utesluts från många processer i majoritetssamhället. Just därför uppskattar jag Adryan Lindens inlägg i dag på full delaktighet.nu. Han beskriver just både styrkan och svagheten hos begreppet eftersom alla hamnar i handikappande situationer varje dag i princip. Men just nu i dessa valtider är egentligen sådana här debatter onödiga vi borde verkligen i stället focusera på vad politikerna ser på tillgängligheten och på hur vi vill ha en vettig tillgänglighetslagstiftning utformad.En reflektion på Vilhelms kommentar är att man som förtryckt är att erövra förtryckarnas språk och fylla det med nytt innehåll. Ex på detta är hbt-världens erövring av begreppen bög och flata.

Inga kommentarer: