lördag 9 januari 2010

Tillvarons utlänningar men varför

En god DHR kamrat, Erland Dahn, skrev i DHR Göteborgs avdelningens jubeleumsskrift för vårt 80 års jubelemum 2003. Han använde där uttrycket tillvarons utlänning. Jag tror att det var Knut Hansun som myntade det för att beskriva utanförskapet för invalider halta och lytta invalider.

Hur välfunnet är uttrycket. Ja jag vet inte riktigt På ett sätt tycker jag det är välfunnet När man saknar språket saknar du också ingångar i samhället. Om man saknar språket saknar man också de sociala koderna som är så viktiga för att "höra till". Altså kan språklösheten verka åt två håll man släpps inte in för att man inte talar språket och man släpps inte in för att man inte kan de sociala spelreglerna. Men samtidigt finns det vesäntliga skillnader. Ett språk och sociala signaler kan man lära sig så bra att man kan bli nationalpoet som Conelis W. En funktionsnedsättning är inte lika lätt att lära sig bli av med. Det är därför integreringspolitiken har gått åt skogen både i skolan och på arbetsmarknaden Det är inte så "enkelt" som för utlänningar. Och då vet vi väl hur inskränkt och svårt det kan vara för människor som kommer hit som invandrare eller flyktingar.

Men som sagt vi kan aldrig lära oss språket tillräckligt bra för att släppas in i samhället det är lätt att se på betyg, utbildning och arbete. Visst kan vi som David Lega och Jesper Odelberg släppas in just på ett slags främlingspass genom att spela på en falsk exotism. Det går både att leva på och göra en politisk kariär på men ger lätt bakslag.

Att slå mynt av sin exotism är inget som håller i längden eftersom det är falsk marknadsföring eftersom vi inte tillhör en minoritet i samhället.

Genom att se oss som till tillvarons utlänningar gör man oss till något exotiskt som inte hör hör till gruppen/samhället.

Vår fight måste altså vara att få svenskarna att förstå att det inte är något exotiskt med att leva med en funktionsnedsättning men att livet för oss alla ser lite olika ut och att just den olikheten gör att vi faktiskt inte är exotiska, men unika.

1 kommentar:

Mirja sa...

hej, nu har vi fixat internet i min nya lägenhet så nu har jag kunnat läsa din blogg i lugn och ro.

jag tänker att om man använder begreppet tillvarons utlänningar så måste man tydliggöra att man själv inte ser sig som en tillvarons utlänning.. som du skriver finns det ju risk för att det kan uppfattas som så, när det man menar är att det är den roll man tyvärr ofta får i samhället pga diskriminering, ignorans, okunskap etc.
men jag tycker det är ett ganska starkt uttryck som i en bra kontext kan få folk att reagera och tänka till och ifrågasätta sin egen och andras syn på funkisar.

angående exotism så är ju minoriteter inte heller exotiska men de framställs ofta som det när de som passar in i den aktuella normen vill se på minoroteten med ett positivt perspektiv.

jag skickar med 3 videolänkar från köpenhamn med röster både från insidan och utsidan av klimatkonferansen.

http://www.guardian.co.uk/environment/video/2009/dec/17/copenhagen-climate-change

http://www.youtube.com/watch?v=FGY9ruYpx3o

http://real2reel.blip.tv/file/3007009/

Kram mirja