lördag 13 juni 2009

Tillgänglighetsmarsen i fick många ur garderoben

Kan det vara fest när man demonstrerar. Ja! Vi var många som till takten av Kariaki ett gäng unga slagverkare gick och dansade från Götaplatsen till Gustav-Adolfstorg. naturligtvis för Vi marserade naturligtvis för Hårdare tag diskrimineringslag
Vi marserade och slagverken dånade Talledarna var hesa helt klart suveränt. Jag träffade en riksdagskvinna som gick marsen och hon tyckte att vi skulle försöka få mer politisk uppbackning. Och ja visst skall vi ökha takten nu inför valet. Men nästa år vill vi låta narsen vara en del av engagemangen från Göteborg säger vi mer Fest oc h karnaval. Ut ur garderoben alla ni som lever med en funktionsnedsättning. Med och gå för ett samhälle utan hinder

Inga kommentarer: