tisdag 21 december 2010

Funkisar pratar om det

På twitter och i bloggossfären och i gammelmedia pågår ett väldigt spännande och intressant samtal om om gråzonen mellan dåligt sex och sexuellt utnyttjande. Många av texterna är spännande och tar ett hårt tag om hjärtat. De mest spännande texterna är de som visar på ett slags utnyttjande i god tro. Där män mer eller mindre omedvetet tagit sig friheter och inte varit lyhörda unde. genomfört samlag där de felaktigt tagit medgivandet för givet. Men också sex där brist på lust och kommunikation ger frustration och olust.

Under mina år som rådgivare, handledare och mentor har jag ofta "pratat om det", med både kvinnor och män, om deras upplevelser i zonen mellan dåligt sex och utnyttjande.

Jag har pratat om det med kvinnor som lever med rörelsenedsättningar som säger ja till sex trots olust för att inte bli lämnade utanför den heliga tvåsamhetens gemenskap.

Jag har hört tjejer prata om nätter med dålig och konfliktfylld sex där de har legat i en säng tillsammans med en man som fyller än med äckel och olust. Hur hon sväljer gråten genom nattens ångesttimmar för att hon inte klarar av att klä sig och komma upp ur sängen själv.

Jag har pratat med män män som älskar män och behöver rullstol för att fungera. Samma dåliga sex i gränslandet till utnyttjande för att man är rädd för ensamheten.

Utifrån min erfarenhet tror jag inte att denna gråzon inte är könsbunden utan finns både i hetero som homo relationer handlar om makt och sexuallitet. Sedan är män genom fostran och ohejdad vana de som oftast medvetet eller omedvetet oftast den som bryter tilliten och respekten som alltid måste finnas om man vill ha spännande och härligt sexliv.

Jag hoppas inte att jag inte omedvetet skapat olust och omedvetet kränkt en partner i sängen.

För ett ett gott och spännande sexliv är borde vara något vi alla vill ha och behöver för att må bra. Bra sex är bra för hälsan

Inga kommentarer: