onsdag 10 november 2010

David Lega ( KD) till storms mot kommunernas lagtrots


David Lega är orolig för tvångsvård av personer med funktionsnedsättningar men det gäller att hålla isär äpplen och päron. Att tvångsvårda en person utifrån en diagnos är aldrig ok Varken enligt SOL eller HSL. Jag tycker att lagstiftningen är klar och socialstyrelsen och RR har varit väldigt tydliga med att tvångsvård bara skall användas när inga andra åtgärder fungerar.

Men jag kan tycka utifrån min erfarenhet som anhörig till en person som då och då behöver tvångsvårdas på grund av effekterna av psykotiska vanföreställningar så kan jag se att man väntar lite för länge i stället just på grund av att personen i fråga har personlig assistans.

- Så David detta kan slå åt två håll när man lever med en funktionsnedsättning.


Min åsikt är nog att tvångsmöjligheterna i lagstiftningen behöver ses över regeringsrätten har gått på din linje, det är i princip bra. Jag är bara orolig för att RR dommen kommer att innebära att de som behöver tvångsvård inte kommer att få det just för att de har en eller flera LSS insatser.

Det skall bli intressant att få samarbeta med David Lega när han kliver in i komunalrådskostymen. För en sak är säker vi är fullt överens om att det är allvarligt när kommunen struntar i domar som går dem emot.

Vi från ngo:n i Göteborg kommer gärna att samarbeta kring frågan kring kommunalt lagtrots.
Det är väldigt spännande om David Lega gör detta till en lokal profilfråga i Göteborg. Efter mutskandaler kan det vara bra för Göteborg att rensa upp i även andra träsk.

Inga kommentarer: