onsdag 25 november 2009

Minister Maria Larsson ljög för barnen om enkelt avhjäpta hinder

I dag visade svt 24 ett seminarium angående barnkonventionen som fyller 20 år. Semenariet hölls av Rädda barnen. En av dem som ställdes till svars var barn och ungdomsminister Maria Larsson. Hon fick svara på allt om varför skolbarn har så dåligt inflytande över skolmaten, flyktingbarns dåliga rätt till sjukvård och om varför skolor har så dålig tillgänglighet. Jag har alltid trott att Maria Larsson är en av de politiker som är påläst och skapar politik och inte en av dem som bara är i sina tjänstemäns taleskvinna. Jag blev så paff när jag fick veta att hon trodde att våra skolor omfattas av enkelt avhjälpta hinder. Enligt Robert Kindberg tillgänglighetskonsult på DHR Göteborgsvadellningen så tycker inte boverket att skolor riktar sig till allmänheten så därför behöver skolorna bry sig om enkelt avhjälpta hinder. Det borde ministern känna till eftersom hon har det övergripande ansvaret i regeringen för frågor kring funktionshinder. Maria Larsson ljög altså för barnen eller också bör Boverket få bakläxa.

Inga kommentarer: