söndag 22 november 2009

Vilka ska vi kryssa

I dhr- bloggen konstaterar Maria Johansson att vi behövs i partipolitiken. Helt riktigt, men det handlar inte bara om att uppmuntra funkisfolk att delta i det parlamentariska arbetet vi måste också veta vilka vi har där

Jag gjorde ett uppdrag för ett parti runt mig samlades då fullt med politiker som vittnade om hur tufft det var att leva med en funktionsnedsättning och samtidigt vara politiker. Det upplevdes som svårt att driva funkisfrågor för partiet kunde uppleva dem som om man drev frågor i egen sak och man upplevde också att funkisrörelsen hade orealistiska förväntningar på politiker med funktionsnedsättningar. Skulle vi stödja politikerna genom vår kryssmakt kanske fler skulle våga driva våra frågor

Det vore bra om vi fick en lista över vilka som ställer upp som har rörelsehinder och vilka övruga sympatisörer vi har i olika partier så att vi vet vilka vi ska kryssa om vi tycker att det är viktigt med rh folk i våra valda församlingar. Jag tycker också att det är viktigt att veta vilka sympatisörer vi har i olika partier

2 kommentarer:

Kjell Stjernholm sa...

Jag håller med dig om att det behövs fler personer med funktionshinder med vald makt. Men inte enbart för vad som kallas för handikappolitiken, utan för alla frågor. Jag tror nämligen att kampen måste föras på alla fronter samtidigt. I trafikutskott, så inte Veolia kan få tillstånd till icke tillgänglig tågtrafik. I utbildningsutskott, så vi inte kan fortsätta öka på konstruerandet av antalet barn med diagnosen intellektuellt funktionshinder. I finansen så att frågorna kommer igenom, i försvaret så att även personer med funktionhinder ingår i katastrofplanerna i samhället, i ...
... i all oändlighet.

Men också för att representation är viktig i förhållande till frågor som omvärlden inte betraktar som ens egna. Ska vi va med i Nato? Återinföra förmögenhetsskatten? Vad är det som säger att en politiker med funktionshinder måste ha sin egen diskrimineringssituation som huvudsakligt intresse?

(I kategorin övriga kan jag kryssas för mp, riks och malmö. Jag har inget funktionshinder, men tänker jobba med de frågorna)

Håkan Högberg sa...

Naturligtvis har du rätt för vilka frågor är inte funkisfrågor? Alla politiker tar ju med sig sina livserfarenheter in i politiken så du behövs med ditt engagemang och kulturerfarenhet men kanke mest för att du har ett inkluderande tankesätt som alla får nytta av om du får inflytande soom politiker