måndag 26 oktober 2009

SJ gör vinst trots dålig kompetens

SJ gör en vinst på 198 miljoner. En står del av de pengarma borde gå till att kompetensförstärka SJ:s baspersonal både beställningscentralens personal och ombordpersonalens kompetens behöver uppenbarligen förstärkas. Att ombordpersonalen inte kan använda den teknik som finns ombord är under all kritik men nu när det finns pengar i kassan så hoppas funkisrörelsen på att personalen lär sig både ett bättre bemötande och rent praktiskt hur de hjälpmedel man har för att rullstolsburna passagerare ska kunna åka med dem. Det vore en bra investering för SJ och en välsignelse för alla funkisresenärer. Jag konsultar gärna när det gäller bemötandedelen.

Inga kommentarer: