söndag 25 oktober 2009

Nu har SJ kackat i det blå skåpet igen

sa en kompis till mig är pendeln till Borås åter igen var försenad. Som pendelpassagerare hade hon nog blivit ännu mer upprörd om hon inte hade blivit avsläppt i Borås. Nu har min kompis inget synligt funktionshinder men det har Peter Cederholm som fick ett bemötande från SJ som borde få de SJ anställda pr-lakejerna att må illa- Peter skall anmäla fallet till DO. Jag hoppas att han använder bemötandet från personalens , presstjänstens uttalande till SVD som bevis på att personalen inte har den kompetens som man måste kunna begära av reseföretag där regeringen anger ägardirektiven.

Inga kommentarer: