onsdag 28 oktober 2009

"4% av de för tidigt födda barnen sitter i rullstol eller är inte kontaktbara"

I tv4:as nyheter i går gick man ut med att för tidigt födda barn klarar sig bra i livet. Det var inget uppseendeväckande i det. Jag har alltid tyckt att jag klarat mig bra:) men sedan kom dråpslaget bara 4% satt i rullstol eller var inte kontaktbara och behöver mycket hjälp i sin vardag. Det kändes som ett dråpslag Inte bara mot min självbild:( utan mer för atthan drog paralleller mellan att sitta i rullstol och inte vara kontaktbar. Den andra dimensionen är att man inte kan ha ett bra liv om man sitter i rullstol eller eller inte är kontaktbara kan klara sig bra i livet. Jag förstår inte kopplingen mellan att klara sig bra och behöva hjälp. Jag kanske inte skall vara så upprörd för med Torbjörn Tännsjö som professor i medicinsk etik kan man kanske inte tänka sig någon djupare analys från medicinska forskare.

Inga kommentarer: