måndag 9 februari 2009

Dödshjälp i Sverge är inte smärtfri och inte passiv

Jag är sedan ett antal år engagerad om än något passivt de senaste åren i enanastasidebatten, debatten om dödshjälp. I Italien pågår just nu en debatt om dödshjälp för fullt och det kan vara viktigt att förstå vad det är man debatterarOm jag förstår det hela rätt så gäller frågan om man om man ska få genomföra passiv dödshjälp eller inte.

I Helsingborgs dagblad finns en väldigt bra faktaruta i dag den 9 februari 2009 som jag tycker reder ut begreppen. http://hd.se/utrikes/2009/02/09/eluana-englaro-doed-trots-debatt/I dag kan man i Sverige avbryta behandling och sluta ge näring och vätska. Man kan alltså svälta en människa till döds. Att förvägra en människa vätska är ett plågsamt sätt att på skynda ett döende på så man ger sådana patienter mycket smärtlindring i form av morfin.

Jag har suttit med vid en väns dödsbädd och det säger jag på det sättet vill inte jag dö. Det verkade verkligen plågsamt trots att min vän inte var vid medvetande hörde man på andningen att döden var plågsam och inte fridsam.

Inga kommentarer: