onsdag 11 februari 2009

Personlig assistans och föräldraskap

Att ta steget att bli förälder har inte blivit den här bloggaren förunnat. Detta är en livssorg som jag delar med många. Tack och lov lever vi i en tid då detta med att vara Clever and Pretty inte har med detta beslut att göra. Eftersom både jag och hustrun har personlig assistans.

Det som oroar mig mer är de som i dag inte har personlig assistans eller som kommer att förlora sin assistans pga av att de inte passar in i det nya nålsöga som assistanskommittén föreslår.

Vi borde kämpa för att barn under 12 år som helt eller delvis har hushållsgemenskap med funktionshindrad förälder som tillhör LSS personkrets, skulle utgöra ett grundläggande behov, när förälderns rätt till personlig assistans skall bedömmas.

Inga kommentarer: