onsdag 24 augusti 2016

Nazismen och Kommunismen igår Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna idag

 Jag fick kritik på Facebook om hur jag kan fördöma Sverigedemokraterna så hårt utifrån deras historiska bakgrund. I deras historia har de ju klara  kopplingar både till det svenska och tyska nazistpartiet så väl som till  europeisk nynazism. Mina kritiker menar att jag inte alls ifrågasätter Vänsterpartiets redbarhet på samma sätt. Detta trots att partiet bevisligen ända fram till 60 talet gick i Sovjet kommunismens ledband. Jag tycker att frågeställningen är intressant och det finns en hel del i kritiken. Jag som hela mitt liv varit historienörd vet att det finns beröringspunkter mellan nazismen och kommunismen.  Samtidigt måste jag säger att det finns väsentliga skillnader mellan nazism och kommunism. Jag har verkligen inget till övers för Sovjet romantiker. Både det Nazistiska Tyskland och Sovjetunionen hade någon respekt för sina egna invånare det var ett genomkorrumperade samhällen som förtryckte inte drog sig för att mörda sina egna medborgare.  Kommunismen och fascismen tror ju på kollektivets överhöghet över individen. Man tror också på en förvriden form av den sociala ingenjörskonsten och både fascismen och kommunismen hyllar ett övermänniskoideal. Tydligast ser man detta i propagandafilmer från både Sovjet Ryssland och det nazistiska Tyskland.  Jag skulle bestämt hävda att även den svenska Socialdemokratin och den svenska borgerligheten också hade en tro på övermänniskan. Men man delade synsätt bara när det gällde den genetiska  degenereringen av den svenska folkstammen. Bevis på detta kan man se ex. på i en jubileumsfilm från 40-talet där ABF visar upp sin gymnsikverksamhet. I filmen glorifieras den starka svenska arbetaren och man har tvekan lånat formspråk från Nazityskland och den kända filmaren Leni Riefenstahl.
De tyska nazisterna framförallt var rasbiologer. Deras människosyn var att vissa typer av människor var nyttiga för samhällskroppen medan andra typer raser av människor var ohyra på samma samhällskropp.

Kommunismen talar ju inte alls om raser. För kommunister spelar det ju ingen roll om du är jude eller grek bara du är beredd att underställa dig proletariatets diktatur eller för att uttrycka sig på vanligt svenska individen måste alltid vara beredd att underställa  sig kollektivet. Kommunister var betydligt mer skeptiska till människor med funktionsnedsättningar och den fysiska svagheten, än de var till människor  av olika etniska bakgrunder. Antisemitismens har inget med varken socialismen eller kommunismen att göra. Antisemitismen är däremot djupt förankrat i det ryska samhället och den rysk ortodoxa kyrkan. Kommunismen slog däremot ner på alla försök till religiösa eller kulturella yttringar som inte var sanktionerade av partiet och staten som Stalin stod för.
Bägge systemen både kommunismen var alltså odemokratiska system som trodde på att samhället skulle styras av en elit. Gemensamt för bägge ideologierna var också en bergfast övertygelse att individen alltid måste underordna sig kollektivet. Men det finns också i mitt tycke en väsentlig skillnad. Kommunismen skiljer inte på människor utan i den kommunistiska socialistiska människouppfattning en är alla människor födda lika allt annat är det så att säga en social konstruktion. En sådan social konstruktion är kapitalismen. Den nazistiska fascistiska ideologin utgår från att visa kulturer raser är överlägsna andra kulturer raser. Detta är tvärtemot den människosyn som till exempel de mänskliga rättigheterna bygger på där detta med att vara människa automatisk tillförsäkrar dig som människa ett värde oavsett vilken etnisk tillhörighet du har, vilken funktionalitet, vilket kön du har eller säger dig ha.

Om vi nu tittar på exemplet Sverigedemokraterna. Det är ett relativt ungt parti. Vi talar då om sent 80 tal. Då hade Vänsterpartiet inte sett sig som lierad med Sovjetunionen på  länge. Så länge som VPK var lierad med Sovjet var de också utfrysta av de andra riksdagspartierna. Socialdemokraterna såg kommunister som ett större hot än Högerpartiet och i den analysen tror jag var helt riktig givet att vi talar om den tid och det samanhang som gällde då. I dag betraktar jag vänsterpartiet som ett socialistiskt reformistiskt  parti, som delar grundvärderingar med socialdemokraterna men som ligger klart till vänster om storasystern Socialdemokraterna.

 I dag har vi ett parti i riksdagen som demonicerar vissa grupper utifrån kultur och religion. Ett parti som ligger så långt från de andra riksdagspartierna som det över huvud taget går borde riksdagssamarbete och än värre koalition med Moderaterna borde vara omöjligt.
Hur brunt är Sverigedemokraterna är som parti?  Jag menar att det finns säkert överlevande stalinister inom Vänsterpartiet likaväl som det säkert finns nazister inom Sverigedemokraterna Detta tycker jag är mindre intressant det intressanta är Hur tänker ledningen och hur förhåller de sig till det nazistiska tankegods I  inspelningarna från järnrörsskandalen hör vi några sverigedemokratiska riksdagsmän håna demokrati ett antal tongivande Sverigedemokratiska riksdagsledamöter har också figurerat på öppet rasistiska och fascistoida sajter några har fått avgå några tas till nåder. På mig verkar det som den demokratiska fernissa sitter väldigt ytligt på Sverigedemokraterna och att vi har långt kvar i den typ av ideologisk förnyelse som Vänsterpartiet gått igenom. En process där jag tycker mig se att partiet gått från att vara ett komunistikt parti till att i dag vara ett socialistiskt reformistiskt parti. Jag ser inte samma vandring från sina “gamla” ideal från Sverigedemokraterna. De försöker framställa sig som ett kulturkonservativt nationalististiskt parti. Jag tycker mig dock se att partiet står mycket närmare den Nazistiska rörelsen i dag än vad Vänsterpartiet gjorde Sovjetunionen efter Pragvåren. Därför anser jag inte Sverigedemokraterna vara ett parti med demokratiska värderingar i dagsläget utan borde få vara kvar ute i kylan.Inga kommentarer: