tisdag 2 februari 2010

Assistansuppropet har nått en bit nu är resten kvar

All heder Till assistansuppropets initiativtagare som fick socialstyrelsen att dra tillbaka sitt förslag på frågemall vid prövning om personlig assistans. Tydligen tycker Bengt Lindkvists före detta stadssekreterare att frågorna inte får vara intigritetskränkande en annan fråga är också om man ska behöva redovisa på minuten hur länge man sitter på dass.En annan fråga som kan bli het i assistanssfären är frågan om kollektivt boende. Jag förstår fuller väl varför IfA reagerar hårt. Personlig assistans skall ju inte vara kollektiv. Det är ju själva det fina i kråksången med personlig assistans. Samtidigt vet vi ju att fler och fler har svårt att få ekonomin att räcka till. Att då slå sig i hop om en bostad är ju helt ok när man är ung och det finns mycket annat man vill lägga pengarna på. Egentligen är det hela en fråga om makt. Vem har makt över kvadratmetrarna. Säg att någon tröttnar på att vara kollektiv och flyttar till egen lägenhet. Säg då att någon av de andra i kollektivet har börjat pussa på en annan ung människa som inte är LSS berättigad eller assistansberättigad, men som gillas av de övriga i boendet. Kommer då assistansföretaget, komunen eller styrelsen att kunna ha andra synpunkter och genom sin makt kunna trunfa in någon som har med sig LaSS timmar till boendet.Vad tycker ni kan man kanske till och med ha kollektiv personlig assistans eller är det nya gruppboenden vi skapar

Inga kommentarer: