lördag 30 januari 2010

Dit hjulen går dit vill inte jag

sa en gammal man apåbro den bristfälliga snöröjningen på trottoarer och gångbanor i Sthm.
Jag tyckte det var en välfunnen replik för det är nog så vi som behöver hjul för att ta oss fram i detta vinterväder oavsett om det är via barnvagn, rullstol eller rullator. En sanning är att små kommuner ofta är sköter sina gångstråk bättre än större städer. Egentligen borde gatukontoren få böta en femtusing minst för varje vårddygn som dålig väghållning medför

Inga kommentarer: