måndag 28 december 2009

Posten och SJ anmälda till do för brott mot FN-konventionen för funktionsnedsattas rätigheter

Äntligen har det skett. Två statliga företag är anmälda för brott mot konventionen om funktionsnedsattas rättigheter.
Det är DHR förbundet för delaktighet handlingskraft och rörelsefrihet som har lämnat in anmälan till DO som har riksdagens uppdrag att följa Sveriges efterlevnad av konventionen. Jag hoppas att DHR tar sin anmälan på allvar och att man är beredd att gå vidare om DO:s svar inte är tillräckligt. Vi måste visa tänderna så att det syns.

Inga kommentarer: