torsdag 22 oktober 2009

Funkisar behöver inte köpa sex.

Thomas Bodström hade rubriken handikappade och sexköpslagen på ett blogginlägg. tydligen hade han varit på något möte inom eu och fått på pälsen för att Sverige kränkte funktionshindrades rätt till sex genom vår sexköpslag. Mycket kan man säga för och emot vår sexköpslag men jag blir helt enkelt rasande när motståndarna till sexköpslagen använder oss för att argumentera emot sexköpslagen eller annan antiprostitutionslagstiftning Det reducerar min och andra funktionsnedsattas rätt till kärlek och sex till en fråga om prostitution och det är väldigt kränkande mot alla som lever med en funktionsnedsättning och har eller försöker få till ett fungerande kärlleks och sexliv. Rätten till stöd i frågor kring kärlek och sex borde skrivas in i både SOL och LSS. Jag tycker att Thomas också borde titta på svårigheten för personer som inte kan tala att få sexuellt utnytjande och våldtäckt lagfört. Thomas jag hoppas att du bet i från annars så kan du få funkislobbyisterna i EU på halsen.

Inga kommentarer: