torsdag 3 september 2009

CUF:s ordförande förtjänar att bemötas med seriösa argument

Nu har jag inte läst vad CUF:s ordförande har sagt men om han verkligen tycker att man skall sluta bygga funkisvänligt får jag säga att jag håller med på ett sätt. Talar man om att fysisk tillgänglighet som särskilda åtgärder så blir det automatiskt exluderande. Egentligen handlar det inte om tillgänglighet för personer som använder sig av rullstol utan att man måste bygga så att det funkar för alla. Design för alla inkluderar inte bara för vita män födda på 40-talet, utan barn och gammla föräldrar. För det är i mycket för denna lilla grupp man bygger i dag. Det är inte för den allt större del av befolkningen som tar sig fram med hjälp av hjul. Oavsett om hjulen sitter på en rullstol, rullator eller en barnvagn. Att lagstifta kring human design är inte märkvärdigare än att det i dag finns lagstadgade regler kring hållfasthet och ventilation.
Lika dant är det med skyltning. Skyltar man bara för svenskfödda akademiker som hör och läser bra. Ofta när jag åker buss spårvagn eller tunnelbana så funderar jag på varför inte man anser det viktigt att ha både skyltning och högtalarutrop up to date För det är inte bara vi som på grund av funktionsnedsättning har svårt att läsa eller höra. De stora grupperna som har nytta av en allsidig reseinformation är de som inte talar svenska men ändå använder kollektivtrafiken. Om dessa personer är invandrare turister har intelektuella eller hörselskador det spelar ingen roll. Behovet av en förstålig reseinformation kvarstår.
Det finns inget som är så diskriminerande som att inte kunna ha ett fullödigt socialt liv bara för att vi bygger för en stark minoritet som skapar våra normer över vad som är normalt. Ska vi kimma till rätta med detta behövs en stark lagstiftning men också en tuff debatt där vi inte tycker synd om oss själva. Vi som arbetar för ett humant samhälle har starka argument som gör att vi kan argumentera utan att tycka synd om oss själva. Cufs ordförande är ute på ett gungfly men han är tydligen ute efter att reta upp varenda småbarnsförälder eller rullatoranvändare i Svergie. Och jag som trodde att vi närmade oss ett val. Läs DHR-bloggen- Maria sopar golvet med centerpilten och borsten hon använder är cuf:s eget sakpolitiska program.

Inga kommentarer: