torsdag 6 augusti 2009

Brännö brygga med polare Gudson och assistans

Jag och polarn var övar på Brännö med hans son nin Gudson. Utan våra assar hade det varit ett omöjligt företag. Livet består inte bara av att komma upp och få mat i magen. Livet består också av att sitta med en ett och ett halvåring i knät på däck och känna att livet är ganska härligt.
Därfär är kammarrättsdomen från Sundsvall och kommunernas kampanj mot den personliga assistansen så farlig Att resonera som domstolen gör är ett juridiskt stolleprov utan like. Där domstolen gör en tolkning som inte tar hänsyn till begreppet att leva som andra.

Inga kommentarer: