tisdag 6 juli 2021

Kammarrättsdom inskränker privatlivet

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg har kommit med en dom som oroar oss som har en såpass stor funktionsnedsättning att vi är berättigade till personlig assistans. Domstolen har slagit fast att trädgårdsskötsel inte är en del av den personliga assistansen. För mig är det ganska oviktigt om man får sköta sin trädgård med hjälp av personlig assistans eller inte. Jag har ingen trädgård att sköta. För mig är det viktigare att göra det jag gör just nu - att kunna skriva och uttrycka mig. Men om en trädgårdsintresserad person med personlig assistans inte får påta i trädgården med hjälp av sin assistent, får jag då skriva på min dator med hjälp av assistansen? Är det rätt att domstolen kan besluta om vad jag ägnar min fritid till? Sophie Karlsson, ordförande för Intresseföreningen för Assistansberättigade skrev en
Sophie Karlsson IfA

debattartikel
om detta i Göteborgs Posten och GP lade två sökord (taggar) till artikeln, personlig assistans och trädgård. På det sättet visade det sig att GP har missförstått hela problematiken. Det handlar inte om trädgård eller inte. Det handlar om assistansberättigades möjlighet att välja vad man vill fylla sin dag med. På samma vis som för dem utan funktionsnedsättning. Så taggen borde kanske varit egenmakt istället. 

För mig med mitt rörelsehinder och min kognition handlar assistansen om så mycket mer än att komma upp ur sängen, få kläder på kroppen, mat i magen och personlig hygien. Det är basala behov, men att uppfylla det basala är inte samma sak som att uppnå livskvalité och ett fungerande vardagsliv. För mig har de basala behoven naturligtvis varit viktiga, men det stödet hade jag redan innan jag fick personlig assistans. Det viktiga för mig när jag fick assistansen var att jag kunde röra mig tryggt även utanför min bostad och jag kunde få hjälp med det som jag upplevde som viktigt att kunna göra i min vardag. De basala behoven finns där mer som indikatorer på att jag är berättigad till personlig assistans. Det är inte huvudorsaken till att jag behöver insatsen. Jag behöver min assistans för att kunna leva ett liv där jag känner mig delaktig och behövd. Tack vare assistansen kan jag det. 

Håkan Högberg verksamhetsstöd LSS-Partner

Inga kommentarer: