måndag 30 januari 2012

Bort med funktionshinderråden!

Vi pratar ofta om hur vi vill bli inkluderade i samhället. Samtidigt samlar vi oss i olika typer av "smågetton". Här i Göteborg har vi t ex Dahlheimers hus. En annan typ av "gettobildningar" är våra funktionshinderråd där vi sitter och gullar med stadens tjänstemän. Är det inte dags att sluta med att sitta med i olika organ som ändå inte vill ha oss där? Jag har funderat på om vi inte istället borde slåss för att skapa mångfaldsråd där alla grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen finns representerade. Vi borde där ha ungefär 20% av platserna. Människor med utländsk bakgrund borde ha en majoritet av platserna. Flator och bögar bör också vara representerade.

Genom att slåss för att vara en del av mångfalden, så kanske vi kommer ur den politiska "våta filt" som funktionshinderpolitiken utgör.

Inga kommentarer: