torsdag 8 september 2011

Sociala medier bara för en snabb elit

Emanuel Karlsten är en kille jag beundrar mycket, vid sidan av Mymlan Miriamsdotter anser jag honom vara en av de bästa vad gäller insikter och reflektion kring sociala medier. Båda förfäktar de sociala mediernas förtjänster, och visst jag håller med. Det är ingen tvekan om att de sociala plattformar som skapats på nätet har ökat tillgängligheten på nätet och jag tror att begåvade skribenter har lättare att komma fram. På detta sätt har de sociala medierna ökat tillgängligheten till debatten. Man kan göra sig hörd och väcka uppmärksamhet i media även utan kontakter och inflytande, under förutsättning att man har förmågan att skriva på ett sätt så att texten når fram.

Det som är det stora problemet är att man inte behöver begåvning för att slå igenom i mediabruset man behöver också vara snabb. Där kommer min brist, jag behöver tid att tänka och fila på en text för att den ska bli bra. Den tiden har man inte i de sociala medierna bloggdebatt, twitter, och facebook kan man inte vara eftertänksam och långsam När jag skriver är jag ganska långsam till min natur. Min funktionsnedsättning sätter också ner min hastighet vesäntligt gör det mig till en omöjlig aktör i socala medier?

Inga kommentarer: