lördag 18 juni 2011

Att njuta arbete
Jag trivs väldigt bra med mitt arbete och mina arbetskamrater. Men det som verkligen lyfter jobbet så är det själva projektet som jag arbetar med. Projektet arbetar med att förvandla vardagserfarenheter till intressepolitik. Under våren har vi fokuserat på temat arbete.


Bild ElinÅkesson Ledningsgruppen

Det som fått mig att flyga till jobbet är min underbara och helt fantastiska ledningsgrupp som projektet har och så våra grymma projektdeltagare som överträffar varandra. När jag försöker analysera vad det är som gör att projektet löper på så bra trots att jag som projektledare är en ganska medioker administratör så löper projektet på. Framgångsfaktorerna är dels att vi utan att vara så medvetna om det arbetar med s.k. kollektivt ledarskap, dels den transparens och gränsöverskridande nätverksarbete som är en av strategierna vi valt. Vad betyder då de här begreppen

Det kollektiva ledarskapet

Det kollektiva ledarskapet. Vi i ledningsgruppen leder projektet tillsammans, tvärt emot en del projektteori är ledningsgruppen djupt engagerade i processen med att genomföra projektet. Vi vandrar tillsammans mellan ett genomförandeperspektiv och ett analysperspektiv. Det är klart att jag som projektledare har en roll i att leda projektet. Men för mig är ledningsuppdraget mest att ta ett använda ett handledarperspektiv och få både ledningsgruppen och projektdeltagarna att känna att de är identifierade "sedda" och att de själva ser sina erfarenheter men framför allt är att tillsammans med ledningsgruppen och projektarbetet löper och vara uppmärksam om det gnisslar någon stans och använda lämpligt smörjmedel. Jag försöker om möjligt vara den ständige reservaren som kan hoppa in om någon inte klarar av att göra sin del.


Intern och extern transparens

Intern transperens

Både inom projektet och gentemot DHR som huvudman tillämpar vi transparens Inom projektet får deltagarna tillgång till all dokumentation bortsett från ledningsgruppens minnesanteckningar Projektdeltagarna är med och redigerar minnesanteckningarna och diskuterar vilka slutsatser vi ska dra av dokumentationen. Hela projektet går ut på att deltagarna i realiteten ska känna att deras enskilda kunskap och erfarenhet också är en del av en kollektiv erfarenhet. Därför påverkar man projektet genom individuella erfarenheter som sedan blir kollektiva slutsatser. Genomgången av dokumentationen och de undersökningar som genomförs redovisas kollektivt och redigeras gemensamt på detta sätt skapas en intern transparens

All dokumentation finns också tillgänglig för vår huvudmans styrelse. Projektet finns också närvarande på styrelsemöten. detta skulle man kalla för en utökad interntransparens.

Extern transperens

Det som som jag upplever som svårt är den externa transperensen För utåt till andra intresserade aktörer har vi inte hittat ett sätt att driva genomsiktligheten så långt som vi vill, men det är svårt om vi ska skapa en trygghet och respekt för den personliga integriteten

Vi har dock hållit hela projektet öppet för forskare på institutionen för socialt arbete som vi vet har en

Bild Emma R. Lundström
Ledmomgsgruppenyrkesetik att hålla sig till. Men egentligen skulle i alla fall jag vilja driva transperensen längre.

Bild: Linda Karlsson
Ledningsgruppen

Gränsöverskridande nätverksarbete

Tidigare har jag skrivit om att vi har forskare knutna till oss Detta samarbete har uppstått spontant genom gränsöverskridande nätverksarbete som projektet haft som en medveten hållning ett nätverksarbete som berört etnicitet RFSL Forskarvärlden Målet är att vi hittar gemensamma arenor där vi kan dra nytta av varandra.
Funktionsrörelsen måste arbeta mycket mer för att samverka med aktörer utanför röreksen framför allt med andra MR organisationer Vi i "Din erfarenhet Vår politik har absolut inte nått ända fram men vi försöker. Hoppas bara att fler hänger på.

Bild: Krister Frank
LedningsgruppenInga kommentarer: