måndag 28 februari 2011

Vem definierar mitt liv eller funktionshinder våra dagars invalid


Jörgen Lundälv forskare från institutionen för socialt arbete i Göteborg, håller på att skriva någon form av dokument om funktionshinderörelsens inställning till ICF. Vad är då ICF? ICF är ett sätt att klassificera oss med funktionsnedsättningar, som kommer från WHO. Detta instrument klassificerar våra fysiska, psykiska, neurologiska, sexuella, sociala och ekonomiska funktioner, enligt en matris. I detta kategoriseringsarbete krävs det också att man skiljer ut oss från resten av befolkningen och detta gör man genom att slopa begreppet handikapp och ersätta det med begreppet funktionshinder. På detta sätt tydliggör man att det som händer i relation med omgivningen är speciellt för oss med funktionsnedsättningar och inte är att blanda ihop med tex. den otillgänglighet som småbarnsföräldrar med barnvagn råkar ut för när de behöver åka med en otillgänglig spårvagn. På detta sätt missar vi en viktig möjlighet identifikation och generalisering För mig får nu begreppet funktionshinder att få stora likheter med det gamla begreppet vanför eller invalid. Naturligtvis med den skillnaden att funktionshinder inte tar sikte på någon särskild typ av funktionsnedsättning. Vad man kan fundera över är att funktionshinderrörelsen har köpt detta utan någon debatt. Ur ett nordiskt perspektiv kan jag inte se detta som något annat än en som en tillbakagång till exluderande begrepp som vanför eller invalid som utmönstrades dels för att de var exluderande och för individuallisrande. Men vi från funktionshinderrörelsen har köpt medicinarnas och myndigheternas perspektiv i gammal god tysk förvaltningstradition


2 kommentarer:

Kören PicaPica sa...

Det låter som du har fått vitsen med ICF om bakfoten, Håkan. Det handlar väl inte alls om att särskilja utan om att beskriva vilken effekt olika funktion eller nedsättningar av funktion kan ha på t.ex. delaktigheten i olika sammanhang. Detta är ju helt individuellt för olika människor och inte alls beroende av en om man har en viss typ av diagnos eller inte. Dessutom kan systemet väl också tillämpas på småbarnsföräldrar t.ex. hur deras delaktighet i samhället påverkas av tillgängligheten för barnvagnar på buss och spårvagn. Tanken är att man ska få ett gemensamt språk för att bl.a. kunna ge insatser som är adekvata och önskvärda av dem det gäller.

Håkan Högberg sa...

Stina Jag har gått igenom socialstyrelsens översättning av whos: ICF. Som jag ser det är det ett försök att kombinera sociala faktorer med t.ex. fysiska. Altså det relativa
med det konstanta. Det kan kanske ses som lovvärt. Det skulle bara vara intressant och se hur ICF-koden skulle se ut för dig respektive för mig. En annan intressant tanke är vad händer om du gör en kodning och profesionen gör en. Den andra delen i kritiken tycker jag du tar lätt på nämligen detta med att plocka bort en inkluderade term handikapp och i stället ersätta den med en exkluderande term funktionshinder.
Det kommer nog att ta lång tid att höra att det känns funktionshindrande att ta sig upp på bussen eller hon har 7 golffunktionshinder.