lördag 26 februari 2011

Att utnytja någon sexuellt är ok så länge tjejerna är på fyllan eller har en funktionsnedsättning

Det är den signal som kom från hovrätten i södra Sverige i en dom om sexuellt utnyttjande och koppleri , där en intellektuellt funktionsnedsatt kvinna uppenbarligen inte blev trodd. Det hävdar i alla fall Ida Legnmark i ett utmärkt inlägg: "Sluta ursäkta sexuella övergrepp,"som handlar om vår förmåga att under vissa förutsättningar vara mer accepterande när det gäller sexuellt våld och utnyttjande om det gäller en kvinna med funktionsnedsättningar eller en kvinna som på andra sätt befinner sig utanför ramen. Hur länge ska vi anse att kvinnor behöver ta ansvar när män inte kan se skillnad mellan våld och sex.

Det här är ingen ny fråga, så länge som jag har varit vuxen inom funktionshinderrörelsen har det varit ett känt faktum att både män och kvinnor med funktionsnedsättningar som blivit utsätta för sexuella övergrepp har svårare att få sin sak prövad i domstol. Vågar sedan en åklagare väcka åtal så är det ännu svårare att få en rimlig dom till stånd. Detta gäller framför allt för personer som har sin funktionsnedsättning knutet till problem att uttrycka sig verbalt. De blir helt enkelt inte trodda

Jag undrar när vi inom funktionshinderörelsen ska börja våga prata om det här. Det borde vara eb stor fråga. Det handlar om så många oförlösta övergrepp och ingen vågar tala om det. Polis och åklagare har ju arbetat med kompetensutveckling när det gäller barn. När kan vi förvänta oss en liknande kompetensutveckling när det gäller bemötande och metodik omkring människor som på grund av funktionsnedsättning har svårt att uttrycka sig utan stöd eller hjälpmedel.

Inga kommentarer: