måndag 6 september 2010

Varför kliar domstolarna fk bakom öronen

Adolf Ratzka skriver om behov av lagändringar i LaSS. (Lagen om assistansersättning.) Under 201o ett förlorade 146 personer personer sin assistans och ett okänt antal personer har blivit nekade assistans vid ansökan inte på grund av någon lagändring, utan på grund av att domstolar och försäkringskassan har börjat tolka LaSS annorlunda. Detta är problematiskt efterssom vi är rädda om överklagningsinstrumentet så hamnar vi då och då i sådana här vidriga situationer. När Försäkringskassan gör sina tolkningar så måste det ha stöd i överprövning. Så när vi med all rätta skäller på försäkringskassan så måste vi också ge förvaltningsdomstolarna en släng av sleven.. Jag arbetade med rådgivning under de första åren av LSS och LaSS. Det gjorde mig häpen att domstolarna i realiteten kunde förändra lagstiftningen. Detta syntes då mest i rättigheten ledsagarservice en rättighet som SRF (Synskadades Riksförbund) hade kämpat för. Sedan gjorde Regeringsrätten genom ett antal domar det i praktiken gjorde omöjligt för människor med grava synskador och orienteringssvårigheter att ansöka om ledsagning

Nu sker samma sak med LaSS. Genom att domstolarna dömer mot en snävare bedömning om vad som är grundläggande behov, tar de också över ansvaret för tolkningen av lagstiftningen. På detta sätt kan Försäkringskassan gömma sig bakom domstolarna. Egentligen borde vi inte föra denna diskussion med försäkringskassan. Genom en rad prejudiserade domar har förvaltningsdomstolarna tagit över ansvaret för tolkningen från försäkringskassan
Det är viktigt att det förs en politisk diskussion om den juridiska tolkningen som domstolarna gjort.
Även om vi lever i en mytbildning att domstolarna lever i en slags elfenbenstorn så är de lika mycket en del av samhällsförändringar som alla andra myndigheter och borde kunna utsättas för samma debatt och granskning. Jag kan inte låta bli att fundera på om dessa domar är ett beställningsjobb från försäkringskassan till domstolarna. Jag har inga svårigheter att se framför mig hur de kommit överens om "tagen" under en odokumenterad arbetslunch.

Vi måste helt enkelt få svar på frågan. Var ligger den juridiska grunden för domstolarnas svängning

1 kommentar:

Lisa sa...

Hej!

Jag går på journalisthögskolan i Göteborg och skriver tillsammans med två andra studenter två artiklar (en större och en mindre) om assistansersättning och problematiken kring denna. Vi har lagt fokus på de grundläggande behoven och sett att försäkringskassan väldigt ofta har en oerhörd annorlunda uppfattningen än personerna själva. Vi har från berörda familjer förstått att processen mot Försäkringskassan kan vara oerhört lång och påfrestande. Vi har granskat alla domar från januari - november 2011 som förvaltningsrätten i Göteborg beslutat i och uppmärksammat att vissa tar hjälp av advokater och andra inte. Tanken är ju att man inte ska behöva advokathjälp i dessa processer men många vill ändå ha den hjälpen, vilket alla borde ha rätt till och få ekonomiskt stöd för. I de allra flesta fall vinner Försäkringskassan dessa tvister (75-80%). Vi vill försöka förstå denna den misstro mot vad föräldrar till funktionshindrade barn och funktionshindrade själva uppger. Vi vill även försöka skapa en förståelse för läsaren vad det innebär att driva denna enorma process mot en stor myndighet.

Din blogg är superintressant och du beskriver ett juridiskt problem som är mycket intressant. Om du känner för att prata med oss får du hemskt gärna höra av dig till mig. Antingen till min mejl eller på 0707327545.

Mvh,
Lisa