onsdag 16 december 2009

Säkerhet och diskriminering

Med anledning av den diskriminering man från Västtrafik gjorde sig skyldig till när man kastade av femåriga Mio från spårvagnen så har man börjat diskutera och försvara diskrimineringen med att det inte är säkert för personer med funktionsnedsättnigar att åka med de gamla vagnarna Det argumentet höll inte för nu har man varit tvungen att förbjuda även barnvagnar i de gamla vagnarna också. Jag tror att Västtrafik blev lite tagna på sängen för så fort man börjar diskutera med säkerhet som skäl har ju de flesta backat. Men inte den här gången. Mios pappa Jon stod på sig och påpekade att rullstolen i sig var säkrare än de flesta barnvagnar, sedan var Västtrafik tvugna att förbjuda barnvagnar på de gamla spårvagnarna också.

Nu är det inte första gången som man använder säkerhetsaspekter som argument när man vill exkludera oss med funktionsnedsättningar. Det är historiskt sätt ett ganska vanligt argument. Det var t.e.x. ett av huvudargumenten när man ville låsa in oss funkisar på institutioner nämligen att vi skulle skydda oss från det omgivande samhället. Nej sådant beskydd betackar vi oss för

1 kommentar:

Jon sa...

Jag får en känsla att de vill reta upp alla med barnvagn med detta och få dem att hysa agg mot Mio. Hoppas DO klämmer till dem ordentligt, sen måste de sätta upp tydliga förbudsmarkeringar typ...

Inga glassar, läsk, korv, rullskridskor och rullstolar. Sen tar vi den markeringen till domstolarna.

Västtrafik måste se över sin verksamhet på många plan. Både vad gäller rullstolar, biljettsystem, tidtabeller, priser osv...

/Mios pappa