måndag 14 december 2009

Klimatsmart personlig assistans

Vi är husägare. och både hustrun och jag har personlig assistans Hur lever man klimatsmart när man måste hålla sig till dessa livets realiteter. Ja jag fick faktiskt en tankeställare. Hur får man en personalstyrka att leva klimatsmart åtminstone på jobbet. Hur ser huset ut och hur mycket sskulle det kosta att göra huset K-smart. Varför får man ut elrullstolar som hjälpmedel men inte ut cycklar men elrullstolar från landstinget Behöver man bygglov för en vindsnurra på tomten. Ja frågorna radar upp sig. Hoppas att jag får kraft att finna svaren.

Inga kommentarer: