onsdag 23 december 2009

En liten språkfråga

Av olika skäl lever jag delvis i en engelsktalande miljö. Så jag tänker delvis på engelska även om jag inte skriver på engelska men det finns ett ord där jag inte kan hitta ett bra svenskt ord för att täcka in begreppet och det är ordet comunity. Ska det översättas med gemenskap eller samhälle eller grupp. Jag vet att döva använder samhällstermen som i dövsamhället och ibland termen dövvärlden inom den övriga funkisrörelsen används ofta begreppet grupp men bägge begreppen håller inte när man granskar det Men smaka på ett sammansatt ord som funkisvärlden eller cp-samhället det känns inte bra.slätt Finns det någon som har några idéer.

Inga kommentarer: