fredag 28 augusti 2009

Medicinska memoarer av PC-Jersild

Jag är inne i en läsperiod just nu Så jag har ungefär tre böcker i gång samtidigt Harry Potter och dödsätarna En Nora Roberts roman och så PC Jersild. En bok som mer handlar om hans liv som läkare i första hand och hans författarskap i dandra hand I boken skildras många intresanta läkqarpersonligheter Lite kring de problem som kan uppstå när man är känd i sitt ena yrke och arbetar för erkännande i det andra. Jersild skriver som alltid väl men haqn skildrar sig själv på ett sätt så en ganskas självisk och egenkär person framstår en människas som är väldigt mån om sin egen prestige samtidigt som han utan tvekan är känslomässigt är rädd för döendet och människor med olika funtionsnedsättningar. Det finns flera skildringar av personer med olika funktionsnedsättningar.
När han filosoferar över sitt yrkesval så säger han att kontrollen över det egna livet och den egna döden. Kanske skulle hans inställning till människor med funktionsnedsättningar vara förstålig om man tänker på hur gammal han är, men det som gör honom farlig är att han har inflytande inom den medicinska etiken och han rör sig i den yppersta kultureliten i Sverige och det är en kombination som oroar.

Inga kommentarer: