onsdag 29 juli 2009

Funktionshindrades möjlighet att delta aktivt i samhällslivet begränsas av Sundsvalls Kammarätt

Det ät verkligen skottpengar på LSS:are just nu. Sundsvalls Kammarrätt har kommit med en katastrofal dom. I domen nekar man en man med ledsagning att få tillbaka utlägg han haft för sin ledsagning. Jag antar att man kommer att pröva saken vid ytterligare någon kammarrätt eller också så får man leta upp en kammarrättsdom som dömt till den enskildes fördel. så att chansen ökar för ett prövningstillstånd.Vi lever i en skrämmande tid där myndigheter och rättsväsen ser människor med behov av stöd som en belalstning i stället för att arbeta aktivt för att undanröja själen till att man behöver stöd. Man tvingar på det här sättet in oss i en offerroll.

Jag kan tycka att en sådan här sak som Malmönyckeln som Kjell Stjernholm nämner i sin blogg ligger i linje med ansvars och finansieringsprincipen men då måste lagstiftningen ändras.
Jag väntar ivrigt på att Maria Johansson ska vakna upp så man kan höra vad hon har att säga om detta på DHR bloggen.

Inga kommentarer: