fredag 10 juli 2009

Efter sommarlovet...


I Göteborg finns det enligt revisionskontoret 3000 barn mellan 16-19 år som lever med olika funktionsnedsättningar. Det slår kommunens revisionskontor fast i sin rapport "Lika villkor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Man slår fast att företrädarna aner att information tillgänglighet pedagogik och bemötande är de viktigaste frågorna för funkisungar. Man blir sedan lite snopen för sedan gör man den halsbrytande slutsatsen att kommunen gör tillräckligt när det gäller bemötande och fysisk tillgänglighet Det stämmer inte överens med den verklighetsbild vi har som lever i verkligheten där skolledarna drar ner på resurserna och barn och föräldrar blir dåligt behandlad av trängd skolpersonal som inte har kompetens och resurser nog för att göra ett bra jobb

Varför gör inte Göteborgs stadsrevision en så kallad brukarrevision i stället.

Inga kommentarer: