tisdag 8 december 2009

Funkis och klimatsmart

Maria Johansson filosoferade på DHR-bloggen om miljökonferensen i Köpenhamn och om svårigheten att leva klimatsmart i ett exluderande samhälle. För vad har man att välja på om man arbetar och behöver resa i jobbet långa streckor med i genomsnitt en plats om man sitter i sin rullstol på varje x2000 tåg. På det viset blir funkispolitik också miljö och klimatpolitik. Jag håller på att skriva en artikel om funkispolitik och queerteori så jag tänker mycket i termer av inkludering och exkludering så Marias tankar gick i sin enkelhet rätt in. Hur länge ska vi axeptera att leva på undantag.

Inga kommentarer: