måndag 2 november 2009

Är Gud CP del 2 av 3 Funkis i världsreligionerna

Hur ställer man sig till funktionsnedsättningar i världsreligionerna.
Ja Föreningen Furuboda tillsammans med unga rörelsehindrade och Sveriges muslimska råd ett projekt Teo om teologi och funktionsnedsättningar.Om jag från minnet försöker gå igenom världsreligionerna så börjar jag med den näst äldsta

Buddismen
Buddismen håller allt levande som heligt så därför håller man också allt mänskligt liv som heligt. Allt liv är en form av lidande så därför är också funktionsnedsättning en form av mänskligt liv och därför också ett lidande. Funktionsnedsättning är ändå inte ett hinder för att nå upplysning men man måste då ha förmågan att frigöra sig från de band funktionsnedsättningen innebär. Föreläsaren nämnde sin egen lärare som var en kvinna med så stark reumatism så att hon inte längre kunde ta sig till sitt tempel i London som var otillgängligt.
Hinduism
Hinduismen är svår att kalla för en religion utan det är en mängd religiösa föreställningar med den gemensamma grunden att man tror på återfödelse. En grundmurad föreställning är också kastföreställningarna men också föreställningen om religiös renlighet Lyckas man med sin funktionsnedsättning navigera rätt så har inte funktionsnedsättningen någon större betydelse.
Islam
I islam har man bara problem med människor med inkontinensproblem för det svär mot de renlighetsregler som finns när man skall besöka moskén. Det är naturligtvis också bra om man kan förstå Koranen och de olika regelsamlingar som finns men enligt den Imamen som föreläste så försvårar inte ett intellektuellt funktionshinder i sig inte att komma in i paradiset utan då jämställs man med barn.

Judendom

Judendom står Islam mycket nära religiöst Bägge religionerna är regelreligioner och även om judendomen har ett något oklarare förhållande till paradiset I judendomen finns absolut inga hinder att ha ett funktionshinder så länge man inte har inkontinens då får man inte röra vid skriftrullarna.

Kristendom
Kristendomen är en relativistisk religion och synen på funktionsnedsättningar går från att se det som svaret på en individuell synd via arvssynden till att funktionsnedsättningar är en naturlig del av Guds skapelse och alltså inte har något med synden att göra.

Ett varningens ord.
Den här beskrivningen är verkligen summarisk och det blir intressant att se om några reagerar på det jag skrivit. En annan brist är den stora välviljans snömos som kan ha gett bajas på föreläsningen som jag relaterar ovan eftersom ingen av företrädarna i seminariet ville framstå som bakåtsträvare. En annan brist var att bara den kristna företrädaren hade en egen funktionsnedsättning.

2 kommentarer:

Kjell Stjernholm sa...

Hej Håkan,

Nu är jag inte religiös, men blir väl knappast neutral med en uppväxt i en sekulariserad kristen kontext.

Alldeles oavsett - måste man inte i alla religioner skilja på religionen och dess uttolkare? När jag gjorde "Speciells evangelium", musikalen där Jesus återföds med Down syndrom, så läste jag massor om big J. Jag hade till och med en egen Jesus-coach från kyrkan. Och ingenstans, aldrig nånsin, hittade jag någonting som tyder på att Jesus skulle ha skiljt den ena människan från den andra pga benens eller intellektets rörlighet.

Våra italienska blivande samarbetsparter däremot, de blev så heligt(?) förbannade på att vi kunde tänka oss gestalta testamentena som vi gjorde att de nobbade oss som partners.

Så, det är uttolkarna det hänger på. Oavsett vad gudarna och deras profeter och deras nedtecknare sa för flera tusen år sen, så är det faktiskt upp till uttolkarnas att ta ett eget ansvar för sin tolkning...

http://kjellstjernholm.blogspot.com/2009/04/i-sin-nya-bok-om-jesus-ger-jonas.html

Håkan Högberg sa...

håller helt med dig och jag har inga som helst svårigheter att tänka mig en kristusbild med en kristus som har downs symdrom.